"Hypens" tiår

Genterapi, xenotransplantasjon (dyreorganer inn i mennesker) og stamcelleterapi. Det er ifølge professor Dag E. Helland eksempler på "hype"-forskning, oppskrytt forskning, det siste tiåret.