Neste takulykke kan ta liv

Væte og frost kombinert med dårlig vedlikehold gjør piper og gesimser i Bergen til dødsfeller.