Ingen oppgradering

Det blir neppe noen oppgradering av fasilitetene ved Onkologisk post 3 på Haukeland sykehus.