Skepsis ved vegkontoret

Hordaland vegkontor kjøper ikke uten videre resultatet av målingene. Deres egne prøver viser andre resultater.