646.984.235 kroner i restskat

Sjølvmeldinga til Ken Jensen opna godt med 25 ukjende millionar i formue. Påfølgjande 646 millionar kroner i restskatt var verre.