Krev oppdrett ut av fjordane

Oppdrettsnæringa må lenger ut i fjordane og lenger bort frå elvane.