De første timene er viktige

Færre dødsfall. Færre invalide. Færre komplikasjoner.