• GRÅTT: Førebels dårleg sikt for turistane på Fløyen. Men det er enno håp om blå himmel. FOTO: WEBKAMERA

- Vêret oppfører seg uvanleg

Tropevêret som skulle kome i dag, ligg førebels under eit nedbørsområde.