Livsfarlig kolonne over Hardangervidda

Tunge kjøretøy, uten påbudte kjettinger, får kjøre i kolonne sammen med personbiler over Hardangervidda.