Signingstur med Signatur

Frå måndag 17. september set NSB inn Signatur-tog på Bergensbanen. Men først får kundane høve til å ta ein titt på stastoget.