Danielsen får støtte likevel

Danielsen videregående skole i Bergen vil likevel få investeringsstøtte frå fylkeskommunen.