60.000 liter Hansa-øl forsvant

Hansa er i årevis blitt ulovlig tappet for øl. Både i 1998 og 1999 var det et uforklarlig svinn på rundt 120.000 halvliterbokser fra bryggeriet. Dette tilsvarer 60.000 liter øl.