Fraværende i norske medier

Personer med minoritetsbakgrunn er nesten helt fraværende i norske medier. Sjefredaktør Einar Hålien i BT avviser likevel kvotering eller andre særordninger for å sikre en bredere rekruttering til redaksjonen.