Utsette Eid-nedlegging

Styret i Norsk Kjøtt utsette i går ettermiddag spørsmålet om å leggje ned spekamatanlegget på Nordfjordeid.