- La publikum bestemme politimesterens lønn

Lederen i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, vil at publikum skal få være med på å bestemme hvor store individuelle lønnstillegg politimestrene skal få.