Kanonbyen Bergen

De står støtt på Marineholmen, Nøstet, Strandkaien, Bradbenken og Bergenhus. Kanonene fra svensketiden. Som pullerter og pynt. Nesten usynlige i bybildet. I kanonbyen Bergen.