Småkommuner kan miste lensmannskontoret

Flere av kommunene på Vestlandet kan miste lensmannskontoret sitt i neste fase av den store politireformen. Styrkene skal samles på sentrale steder med mye folk og mye kriminalitet.