Dobling av kosmetikk-kirurgar

Talet på privatpraktiserande plastiske kirurgar her i landet er nær dobla sidan 1995. I fjor hadde bransjen sin første nedtur på mange år, ein nedgang som held fram i haust.