Helsearkivet som endret verden

I går, 11. september, ble Lepraarkivet, verdens første nasjonale register over utbredelsen av en sykdom, feiret med bok og avduking av Unesco-plakett i Pleiestiftelsen på Kalfaret.