Det termiske tyranniet

Mulige helsefarer fra mikrobølgestråling er raskt i ferd med å bli et alvorlig anliggende. Skader er «kvalitativt demonstrert» i dyreforsøk, men ennå ikke påvist klinisk hos radarpersonell.