Apeltunveien 2-38

Slik lyder NGUs vurdering av området: