Jernbaneverket huslaus på Finse

Jernbaneverket fekk ikkje kjøpa bustad på Finse. Fredag selde NSB alle bueiningane sine til andre, rundt 40 i talet. Staten baud ikkje høgt nok, meinte Statsbanene.