Fleire ulukker i arbeidslivet

Etter fleire år med nedgang, stig talet på arbeidsulukker. Arbeidstilsynet trur kortare fristar og eit meir hektisk arbeidsliv kan vere årsaka.