Klart for Bergens «Silicon Valley»

– Det blir Bergens «Silicon Valley», dette her, seier ein entusiastisk byrådsleiar Monica Mæland. Gleda skuldast at kommunen torsdag vart samd med fylkesmannen om ein reguleringsplan for utvidinga av Høgteknologisenteret og det nye Vitensenteret.