Pålagt å forbedre brannsikkerheten

Brannvesenet påla tidligere i sommer huseier Harry Fondenes i sosialleilighetene i Von der Ohes vei 3 å forbedre brannsikkerheten.