Roser bergenspolitiet

Fylkesskattekontoret roser Hordaland politidistrikt for viljen til samarbeid om anmeldte saker.