Brannen bra for naturen

De store områdene som er avsvidd har liten økonomisk verdi. Men brannen er svært verdifull for det biologiske mangfoldet i naturen der det har brent.