Femtemann sikta i går

Politiet pågreip og sikta i går endå ein av toppleiarane i Ervik Havfiske. Det vart og gjort fleire ransakingar.