De to navar-smedene på Fosse

Begge heter Johannes Fosse, og begge lager den eldgamle treboren navaren, slik håndverket har vært gjort i århundrer. Og de har hver sin eldgamle smie.