• INGEN VILJE: Alle er enige om at bosset i de trange smauene ned mot Torget må bort, men ingen er villige til å ta på seg ansvaret for elendigheten.

Full bosskrangel

Beboerne beskylder restaurantene for å grise til smauene ved Torget, og restaurantene skylder på beboerne. Men alle er enige om at bosset må vekk. Hva med en felles dugnad?