Det er kjekt på hybel, men ...

Hvis du må bo på hybel for å gå på videregående skole, er du ekstra sårbar for å droppe ut. Risikoen for å slutte er hele 50 prosent større for hybelboerne enn for dem som bor hjemme.