Lover fortsatt kamp om Hattebergvassdraget

Norges Naturvernforbund raser mot tidligere og nåværende miljøvernministere, Knut Arild Hareide og Helen Bjørnøy, og sier at verneverdige områder i Kvinnherad nå står i fare for å bli ødelagt.