Ryddet vei for andre

Kvinne, lesbisk, prest og symbol. Siri Sunde ble historisk da hun inngikk partnerskap og fikk beholde jobben.