30 hjort påkjørt

Trafikkdøden rammer svært mange hjorter i Bergen. Så langt i år er 30 dyr påkjørt i bergenstrafikken.