Saksbehandler i fengsel<br/>for grov trygdesvindel

Saksbehandleren på trygdekontoret svindlet til seg 67.000 kroner, ved å bytte ut trygdemottakernes kontonummer med sitt eget.