Sender vannprøver til Kripos

En malingsfabrikk er i politiets søkelys etter at en hvit hinne har dekket Birkelandsvannet i Fana.