Her er ras-rapporten

– Ingen andre norske kommuner har gjort en så omfattende kartlegging av rasfare som Bergen er i gang med, sier byrådsleder Monica Mæland.