Airbag-raid på Kokstad

17 nye biler på Kokstad er strippet for airbager i det som trolig er et profesjonelt bestillingstyveri.