- Jellestad driv forsvarleg kirurgi

Helse Vest meiner metoden som avdelingssjef og overlege Truls Jellestad nyttar ved Ortopediklinikken i Lærdal er fagleg forsvarleg.