Skolekutt i valgkampen

På Kjøkkelvik skole vil de beholde elevene til de er 16 år. - Mange er ikke modne nok til å begynne på videregående når de er 15, sier lærer Eli Guldbrandsøy.