• I GUDS FRIE NATUR: Det halvannet tonn tunge evangelieteltet tar form. Fra høyre Arnfinn Haugland, Bienvenu Bababebole, pastor Dieudonné Muhima, pastor Bjørn Ove Clausen og pinsevennen Kjell i full sving.<p/>FOTO: HELGE SUNDE

Øygunns telt tar form

I to år har pinsevenn Øygunn Leite Kallevik ønsket å arrangere et kristelig teltmøte for folk flest. I går tok visjonen hennes form på kløverengen bak Øyrane Torg i Indre Arna.