- Avsporing av bybanedebatten

At bybanen står i fare fordi den ikke vil få statlige tilskudd til driften, kaller byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen en avsporing av debatten.