Ulvik og Granvin delar på det meste

På mindre enn to år har Granvin og Ulvik greidd å smelta saman mesteparten av dei kommunale tenestene. Dei delar både rådmann og etatssjefar.