Dopet ned og tidvis glemt

Blind og nesten døv var faren hjelpeløs pleiepasient ved Landås Menighets Eldresenter. Døtrenes rapport om oppholdet der er en rystende historie.