Tøffe konflikter om barna

Høyt konfliktnivå mellom mor og far er vanlig ved meklinger om barnefordeling. Mellom 10 og 20 prosent av sakene havner i retten.