Sterke følelser etter flyulykken

De ansatte på Ormen Lange landanlegg er sterkt preget av flyulykken på Stord.