Blanda kjensler i Ålvik

Elkem flaggar ut produksjonen ved Bjølvefossen i Ålvik. Lovnaden om nye arbeidsplassar blir møtt med skepsis.