Bilistene må betale mer for å redde bybanen

Flere bompengestasjoner. Lavere rabatter. Lengre innkrevingstid. Det er ingen råd med det. Bilistene i Bergen må ut med enda mer penger for å redde bybanen og resten av Bergensprogrammet.