1000 nye barnehageplasser

Bergen kommune skal bygge nesten 1000 nye barnehageplasser innen 2006. Da vil kommunen ha full barnehagedekning.