Hissig øye-virus herjer

Et hissig virus som går til angrep på øynene, plager vossingene i stort antall om dagen.